วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาปริญาตรี เทคนิคศรีสะเกษ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย ธวัชชัย วิเศษสังข์ ชื่อเล่น บั๊ม

เกิด15 มิถุนายน พ.ศ.2539 (อายุ 20)

บ้านเลขที่ 59 หมู่ 6 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทร 093-5277433

E-mail: tawatchai.wisedsung1@gmail.com

Facebook: bam14_15@hotmail.com

ส่วนสูง 173


น้ำหนัก 65

สีที่ชอบ สีฟ้า, แดง

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬา

งานอดิเรก ฟังเพลง

ประวัติการศึกษา
เรียนชั้นประถมศึกษาอนุบาล ถึง ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกกษ
เรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1-ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรียนระดับชั้น ปวส.1-2  ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 1 ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ